Dziś jest 23.10.2020 , Imieniny : Edwarda, Marleny, Seweryna

powrót do strony głównej strona główna

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Dyrektor: Wioletta Krawczyk

siedziba: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Słoneczna 12

tel. (022) 756 46 88

Oddział ul. Słoneczna 12
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. (022) 756 46 88
(dzieci do 15 roku życia)

Oddział ul. Gąsiorowskiego 3
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. (022) 754 61 15
(grupy usamodzielnień 16-17 lat)

Oddział ul. Piasta 22
05-520 Konstancin-Jeziorna
(hostel dla dorosłych wychowanków)


W ramach Zespołu funkcjonują trzy oddziały: oddział na ul. Słonecznej 12, w którym mieszkają dzieci w wieku od 3 do 15 lat, oddział na ul. Gąsiorowskiego 3, gdzie przebywa młodzież w wieku 16 i 17 lat i wreszcie oddział na ul. Piasta 22, obejmujący grupę dorosłych wychowanków, tzw. grupę hostelową, w wieku 18 lat i powyżej. W sumie Zespół dysponuje 70 miejscami.

Każdy z oddziałów, w związku ze zróżnicowanym wiekiem podopiecznych, ma swoją specyfikę w sposobach pracy z dziećmi i wyznacza nieco inne cele, jakie w tej pracy chce się osiągać.

„Słoneczna” posiada taki program, który dostosowany jest do pracy z dziećmi młodszymi. Największy nacisk położony jest tutaj na indywidualny kontakt dziecka z opiekunem. Dzieci objęte są również intensywną opieką psychologa-terapeuty, pedagogów oraz reedukatora-logopedy. Tutaj rozpoczyna się wdrażanie wychowanków, na miarę ich wieku i możliwości, do samodzielnego radzenia sobie z problemami życia codziennego. Bardzo ważną częścią tego programu jest rozwijanie współpracy z naturalnymi rodzinami dzieci i wspólne budowanie warunków umożliwiających powrót dziecka do domu.

Celem programu „grup usamodzielnień”, obejmującego młodzież w wieku 16 i 17 lat, jest intensywne przygotowanie wychowanków do wejścia w samodzielne życie. Młodzi ludzie wraz ze opiekunami opracowują plany swojego rozwoju, obejmujące wszystkie sfery ich życia. Młodzież uczy się samodzielnie przyrządzać posiłki, sama sprząta, pierze, wdraża się do załatwiania swoich spraw w lokalnych urzędach. Celem nadrzędnym pracy w tej grupie wiekowej jest zachęcenie młodzieży do perspektywicznego myślenia o własnej przyszłości oraz pomoc w stopniowym przejmowaniu odpowiedzialności za swoje życie.

Do tzw. „grupy hostelowej” należą pełnoletni wychowankowie naszej placówki. Grupa ta jest przejściowym i ostatecznym etapem pomiędzy życiem w placówce a dorosłością i pełną samodzielnością. Z każdym z byłych wychowanków, który otrzymuje ze swojego powiatu pomoc finansową na kontynuowanie nauki, zawieramy umowę cywilno-prawną na dalszy pobyt w hostelu, określającą warunki i zasady tego pobytu. Czas pobytu w hostelu najczęściej ściśle związany jest z czasem oczekiwania na własne mieszkanie. 

kontakt: starostwo@piaseczno.pl | mapa serwisu | nota prawna | polityka prywatności | redakcja serwisu  | poczta

Oficjalny serwis internetowy Powiatu Piaseczyńskiego 2005 - 2008