Dziś jest 23.10.2020 , Imieniny : Edwarda, Marleny, Seweryna

powrót do strony głównej strona główna

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

dyrektor: mgr inż. Elżbieta Krzyżanowska


ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno


tel./fax (022) 757-28-93

email: podgik_dyrekcja@o2.pl

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę w PODGiK, wnioski do pobrania) >>>

Godziny przyjęć interesantów:


Poniedziałek: 10.00 - 16.45 (przerwa: 13.00 - 13.20)

Wtorek, czwartek, piątek: 8.30 - 15.00 (przerwa: 13.00 - 13.20)

Środa: nieczynne


Dział Map i Dokumentów Geodezyjnych i Kartograficznych


tel. (022) 757-28-92 w. 1

tel. (022) 737-07-64 w. 1

tel./fax (022) 756-72-24


Dział Ewidencji Gruntów i Budynków


tel. (022) 757-28-92 w. 2 - gmina Prażmów

tel. (022) 737-07-64 w. 2


tel. (022) 757-28-92 w. 3 - miasto i gmina Piaseczno

tel. (022) 737-07-64 w. 3


Wydawanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów:


Poniedziałek: 10.00 - 16.45 (przerwa: 13.00 - 13.20)

Wtorek, czwartek, piątek: 8.30 - 15.00 (przerwa: 13.00 - 13.20)

Środa: nieczynne


Zespół Uzgodnień Dokumentacji Geodezyjnej


tel./fax (022) 737-07-64 w. 5

tel. (022) 757-28-92 w. 5


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi działalność w zakresie obsługi materialno - technicznej Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji oraz ewidencji gruntów i budynków. PODGiK wykonuje zadania w imieniu Starosty Piaseczyńskiego.


Nadzór merytoryczny nad działalnością PODGiK sprawuje Geodeta Powiatowy. PODGiK jest jednostką sektora finansów publicznych; działa w formie gospodarstwa pomocniczego.


PODGiK obsługuje mieszkańców wszystkich miast i gmin powiatu piaseczyńskiego, z wyłączeniem spraw z zakresu ewidencji gruntów dla mieszkańców Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna, Gminy Lesznowola i Miasta i Gminy Tarczyn.


W skład PODGiK wchodzą:


1. Dział Map i Dokumentów Geodezyjnych i Kartograficznych.

2. Dział Ewidencji Gruntów i Budynków.

3. Stanowisko do spraw obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.


Zadania Działu Map i Dokumentów Geodezyjnych i Kartograficznych:

a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,

c) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,

d) udostępnianie danych z zasobu,

e) wydawanie wytycznych do wykonania zgłoszonych robót,

f) ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentów ilustrujących zasób,

g) ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania prac wynikających z tej oceny,

h) tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego,

i) koordynacji realizacji robót dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców robót,

j) przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych,

k) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.


Zadania Działu Ewidencji Gruntów i Budynków

a) sporządzanie wypisów i wyrysów oraz informacji z operatu ewidencji gruntów,

b) bieżąca aktualizacja operatów ewidencji gruntów i budynków,

c) prowadzenie zbiorów dowodów zmian dla każdej jednostki ewidencyjnej,

d) sporządzanie wykazów gruntów oraz zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków.


Zadania stanowiska pracy do spraw obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji:

a) obsługa kancelaryjna ZUD,

b) wykreślanie uzgodnionych przebiegów tras uzbrojenia na mapy zasadnicze prowadzone analogowo.

c) współudział w posiedzeniach ZUD.

kontakt: starostwo@piaseczno.pl | mapa serwisu | nota prawna | polityka prywatności | redakcja serwisu  | poczta

Oficjalny serwis internetowy Powiatu Piaseczyńskiego 2005 - 2008