Dziś jest 31.10.2020 , Imieniny :

powrót do strony głównej strona główna

Zabytki

 Zabytki powiatu piaseczyńskiego (10 Mb) - informator poświęcony zabytkom architektury i urbanistyki zachowanym w granicach powiatu. Materiał został przygotowany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przez specjalistów z Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Opracowanie powstało w oparciu o istniejącą dokumentację historyczno - konserwatorską, publikacje oraz analizy terenowe przeprowadzone w okresie od lipca do października 2006 r.
Publikacja przekazuje informacje o zachowanym dziedzictwie kulturowym powiatu, jego cechach i wartości, rejestrze zabytków oraz zasadach postępowania właścicieli i użytkowników zabytkowych obiektów w świetle obowiązującego prawodawstwa.


Słownik krajoznawczy

Dwór w Brześcach Brześce – ciekawy architektonicznie dwór, prawdopodobnie z XVIII w. Jego przebudowa jest przypisywana braciom Janowi i Jakubowi Fontanom. Jan Kanty Fontana był właścicielem Brześc między 1784 a 1791 r. Żył w latach 1731-1800. Był architektem, geometrą i burgrabią Zamku Królewskiego w Warszawie. Architektem był również brat Jana – Jakub.Pomnik przyrody - dęby szypułkowe w Derdach
Derdy
- park leśny o pow. 12,7 ha założony w XVIII w., z trzema dębami szypułkowymi - pomnikami przyrody. Od 1881 r. mieści się tu Dom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez kilka tygodni w kwietniu i maju 1936 r. w domu mieszkała święta Faustyna Kowalska.

Drozdy - murowany dwór i rządcówka z końca XIX w. oraz zabudowania gospodarcze w otoczeniu parku krajobrazowego.

Głosków - dwór z I poł. XIX w., przebudowywany w późniejszym okresie oraz pozostałości parku krajobrazowego.

Jastrzębiec - dwór z końca XVIII w. w otoczeniu parku o pow. 6 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi z początku XIX w.; znajduje się tu siedziba Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.
Kościół w Jazgarzewie
Jazgarzew - murowany kościół wzniesiony w latach 1923-28 wg projektu Konstantego Jakimowicza. Kościół zbudowano na miejscu drewnianej świątyni konsekrowanej już w 1765 r., która spłonęła od ostrzału artyleryjskiego w czasie działań wojennych w 1915 r., podczas walk rosyjsko-niemieckich. Wraz z nową świątynią parafia otrzymała nowe wezwanie św. Rocha. Miejscowość należy do najstarszych wsi na Mazowszu, pierwsze wzmianki pochodzą z XIV w. Pierwszy, drewniany kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca i św. Zofii został zbudowany prawdopodobnie w II poł. XIV w. 
Cmentarz z okresu I wojny światowej - Różanka koło Jesówki
Jesówka - cmentarz wojenny z 1914 r. - mogiły poległych w czasie walk żołnierzy armii rosyjskiej i niemieckiej.

Kępa Okrzewska - cmentarz osadników mennonickich z kilkoma zachowanymi nagrobkami.

Kosów - dwór z II poł. XVIII w. oraz zabudowania podworskie, m.in. dobrze zachowany murowany spichlerz - obecnie siedziba Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.
Figura św. Jana Nepomucena w Lesznowoli
Lesznowola - dwór z II poł. XVIII w., przebudowany w poł. XX w., w otoczeniu pozostałości parku; kapliczka przydrożna z 1776 r. fundacji H. Jakubowskich, z rzeźbą kamienną św. Jana Nepomucena, obecnie usytuowana przy kaplicy rzymskokatolickiej (ul. Szkolna).

Linin - wiatrak "koźlak" z 1854 r., przeniesiony z Warszawy w I poł. XX w.

Łazy - znajduje się tu historyczna stacja nadawcza Polskiego Radia, tzw. stacja Raszyńska. Budowę rozpoczęto w marcu 1930 r., w pięć lat po nadaniu pierwszej w Polsce audycji radiowej. Stalowe maszty anteny wykonano w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu. Miały wysokość 200 metrów i rozstawiono je w odległości 280 m od siebie. W owym czasie stacja Raszyńska była najsilniejszą (120 kW) w Europie, a trapezowa antena zawieszona była najwyżej na świecie. Próby stacji rozpoczęto 4 stycznia 1931 r., a regularną emisję zainaugurowano 14 lutego 1931 r. Pełną moc nadawania stacja osiągnęła 24 maja 1931 r. i nadawała na fali 1339,3 m.

Łyczyn - cmentarz wojenny na planie koła na tzw. Maryninie, w sąsiedztwie rez. Skarpa Oborska, z grobami żołnierzy armii rosyjskiej i niemieckiej z okresu I wojny światowej (1914 r.). Cmentarz został opisany przez Stefana Żeromskiego w noweli "Pomyłki".

Pomnik rostrzelanych więźniów Pawiaka Magdalenka - w lesie znajduje się pomnik upamiętniający rozstrzelanych w czasie II wojny światowej; 28 maja 1942 r. hitlerowcy dokonali tu egzekucji 208 więźniów z Pawiaka i 15 więźniarek z Ravensbruck. Po ekshumacji w 1946 r. prochy pomordowanych spoczywają w 8 kwaterach  na miejscowym cmentarzu.

Dwór w Mrokowie Mroków - park krajobrazowy (o pow. 4,1 ha) z XIX w. w sąsiedztwie stawów rybnych; wśród zadrzewienia trzy wiązy szypułkowe - pomniki przyrody. W parku znajduje się drewniany dwór z końca XVIII w.

Dwór w Oborach Obory - dwór murowany wzniesiony w latach 1681 - 1686 dla ówczesnego właściciela majątku Jana Wielopolskiego, na miejscu starego dworu drewnianego. Projekt przypisywany jest Tylmanowi van Gameren. W 1893 r. kolejni właściciele, Potuliccy, zlecają przebudowę Władysławowi Marconiemu. Dobudowano wtedy kaplicę. Powstał także browar i cukrownia. Dwór znajduje się w dobrze zachowanym i utrzymanym pięknym parku krajobrazowym. Po II wojnie światowej umieszczono tu Dom Pracy Twórczej Związku Literatów Polskich. Przebywała w nim cała plejada twórców II poł. XX w.: Grochowiak, Rudnicki, Białoszewski, Gałczyński, Wajda, Skolimowski, Hen, Brzechwa, Wańkowicz i wielu innych.

Pawłowice - murowany dwór z 1901 r., rozbudowany w okresie międzywojennym; park krajobrazowy.

Pęchery - pozostałości zabudowań dworskich z XIX w.

Prace Duże - dwór z II poł. XIX w., pozostałości parku krajobrazowego.

Dwór w Prażmowie Prażmów - klasycystyczny dwór w otoczeniu parku, wybudowany dla Franciszka Ryxa w 1820 r. Murowany kościół pw. św. Franciszka z Asyżu wzniesiony został na początku XIX w. przez Piotra Czołchańskiego, dokończenie budowy i wystrój wnętrza ufundował Franciszek Ryx. Wewnątrz znajdują się dwa ołtarze boczne sprowadzone w 1818 r. z kościoła jezuitów w Warszawie. Na cmentarzu mogiła powstańców 1863 r. oraz kolumna z figurą św. Heleny, zgodnie z tradycją wzniesiona dla upamiętnienia potopu szwedzkiego. Kolumna ustawiona została na sztucznym wzgórzu. Znajdują się tu także groby rodzinne Ryxów, którzy byli właścicielami dóbr prażmowskich przez cały XIX w.
Kościół w Rembertowie
Rembertów - drewniany kościółek pw. św. Jana Chrzciciela. Historia parafii sięga XV w. Kościół był kilka razy przebudowywany. Modrzewiową świątynię postawiono w 1538 r. Obecny kształt nadano mu w pierwszej połowie XVIII w., później dobudowano jeszcze chór. W środku na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny w stylu późnego baroku, w całości wykonany z drewna i pozłacany, sprowadzony w 1830 r. z Włoch.

Słomczyn - barokowy, początkowo jednonawowy, kościół pw. św. Zygmunta, zbudowany w I poł. XVIII w. Dwie boczne nawy dobudował do korpusu na początku XX wieku ks. proboszcz Wincenty Tymieniecki, późniejszy biskup łódzki. Wewnątrz znajduje się olejny, malowany na desce, pochodzący z XVIII w. obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem - kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a także olejny obraz przedstawiający postać św. Rocha pędzla Wojciecha Gersona, ufundowany w 1889 r. Wykonany z drewna i złocony ołtarz główny pochodzi z II ćw. XVIII w. Na pobliskim cmentarzu znajduje się neogotycka kaplica grobowa rodziny hrabiów Grzymała-Potulickich i Mielrzyńskich z wystrojem z końca XIX w., a także kwatera z grobami żołnierzy polskich poległych w latach 1939-1944. W drugiej kwaterze, już za murem cmentarnym, pochowani są żołnierze polscy z ziemi wileńskiej i grodzieńskiej polegli w 1914 r.
Dzwonnica w Sobikowie
Sobików
- na cmentarzu przy kościele drewniana dzwonnica z XVIII w.

Stara Iwiczna - murowany kościół pw. Zesłania Ducha Świętego w stylu neogotyckim zbudowany 1893 r., na miejscu pierwszego filialnego kościoła ewangelicko-augsburskiego z 1843 r.; obok znajduje się poewangelicki cmentarz założony w 1850 r. z najstarszymi nagrobkami rodzin kolonistów niemieckich z XIX w.
Kościół w Starej Iwicznej
Turowice - Kawęczyn - drewniany dwór z II poł. XIX w. w otoczeniu ciekawego, ale zaniedbanego parku krajobrazowego. Park przecięty jest głębokim jarem, nad którym przerzucone są trzy mostki. Nieopodal znajduje się pawilon wybudowany w stylu neogotyckim. Ze skarpy stanowiącej granicę parku rozciąga się widok na dolinę Wisły.

Wola Prażmowska - dwór wybudowany w latach 20-tych XIX w., obecnie siedziba urzędu gminy; resztki parku krajobrazowego z XIX w.

Wólka Pęcherska - cmentarz wojenny żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej, poległych w czasie I wojny światowej w 1915 r.

Zawodne - drewniany młyn nad rzeką Jeziorką.

kontakt: starostwo@piaseczno.pl | mapa serwisu | nota prawna | polityka prywatności | redakcja serwisu  | poczta

Oficjalny serwis internetowy Powiatu Piaseczyńskiego 2005 - 2008