Dziś jest 31.10.2020 , Imieniny :

powrót do strony głównej strona główna

Piaseczno

Miasto lokowane na prawie chełmińskim w 1429 r. W 1526 r., po włączeniu Mazowsza do Królestwa Polskiego, stało się własnością królów polskich. W 1578 r. uzyskało potwierdzenie praw miejskich. W kolejnych stuleciach Piaseczno było kilkakrotnie niszczone w czasie wojen i pożarów. W XIX w. w okolicach Piaseczna rozwinęło się osadnictwo niemieckie. W II poł. XIX w. zorganizowana zostaje w Piasecznie gmina Ratusz i kościół pw. św. Anny w Piasecznie - widok z lotu ptaka żydowska. W grudniu 1919 r. przeprowadzono pierwsze powszechne wybory do rady miejskiej. W latach 30-tych w wyniku parcelacji dóbr wilanowskich i majątku Wólka Kozodawska powstają osiedla Adamów Zalesie, Miasto Las Zalesie i Miasto Ogród Zalesie, tworzące obecnie dzielnicę Piaseczna - Zalesie Dolne. W 1934 r. uruchomiona zostaje kolej szerokotorowa z Warszawy przez Piaseczno do Radomia. W II poł. XX w. miasto przeżywa okres przyspieszonego uprzemysłowienia. Powstają Zakłady Lamp Nadawczych "Lamina", a także Zakłady Kineskopów Kolorowych "Polkolor". W 1952 r. utworzono powiat piaseczyński, zlikwidowany w 1975 r. W 1999 r. Piaseczno ponownie staje się siedzibą powiatu. Od lat 90-tych następuje szybki rozwój przemysłu, usług i budownictwa mieszkaniowego.
Kościół pw. św. Anny w Piasecznie
Kościół pw. św. Anny - późnogotycki, wybudowany w II poł. XVI w., z silnymi elementami architektury renesansowej. W środku wyposażenie barokowe: ołtarz główny z obrazem Trójcy Świętej oraz dwa ołtarze boczne z I poł. XVIII w. W ołtarzu po lewej stronie nawy głównej umieszczony jest otoczony kultem obraz Matki Bożej Piaseczyńskiej z Dzieciątkiem, malowany na desce, w srebrnych sukienkach, z połowy XVIII w. Także z poł. XVIII w. pochodzi drewniana chrzcielnica i krucyfiks z postacią Marii Magdaleny. Najcenniejszym zabytkiem jest figura Chrystusa na Krzyżu z początku XVI w., umieszczona w dobudowanej do kościoła od strony północnej w latach 90-tych XX w. kaplicy Krzyża.

Plebania - zbudowana na przełomie XVIII/XIX w. na miejscu poprzedniej, zniszczonej w 1794 r. Obecnie mieści się tu Muzeum Regionalne (tel. 737 23 99, czynne w czw. i pt. w godz. 10-18 oraz sob. i niedz. w godz. 9-15).
Ratusz w Piasecznie
Ratusz - wybudowany w stylu klasycystycznym w latach 1823-24 wg projektu Hilarego Szpilowskiego. Na szczycie wieży ratuszowej umieszczony jest półksiężyc upamiętniający pobyt w Piasecznie posła tureckiego w 1777 r.

Poniatówka w Piasecznie Dworek , tzw. Poniatówka - na terenie parku miejskiego, zbudowany lub odbudowany prawdopodobnie na pocz. XIX w. po zniszczeniach miasta dokonanych przez wojska rosyjskie w 1794 r. Budowa pierwotnego dworku przypisywana jest Franciszkowi Ryxowi, który od 1774 r. był starostą piaseczyńskim. W 1891 r. majątek Chyliczki wraz z należącym do niego dworkiem kupiła Cecylia Plater-Zyberkówna. W budynku umieszczona została Szkoła Żeńska Gospodarstwa Wiejskiego. Potem były tu mieszkania dla nauczycielek, a następnie dla uczennic szkoły.

Pałac - tak nazywany jest neoklasycystyczny budynek szkolny wzniesiony w latach 1899-1901. Mieściła się tu Szkoła Żeńska Gospodarstwa Wiejskiego założona przez Cecylię Plater-Zyberkównę.
Dworzec kolei wąskotorowej w Piasecznie
Dworzec Kolei Wąskotorowej - wzniesiony w 1914 r. wg projektu Konstantego Sylwina Jakimowicza. Na terenie stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe znajdują się zabudowania lokomotywowni i dawnych warsztatów kolejowych. Budowę linii kolejowej o szerokości torów 1000 mm rozpoczęto w 1898 r. W 1900 r. kolejka kursowała z Warszawy przez Piaseczno do Góry Kalwarii i Gołkowa. W 1911 r., z udziałem kapitału belgijskiego, utworzono Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Podjazdowych. Pozwoliło to przeprowadzić wiele inwestycji, dokonać przebudowy istniejących linii i zakupić nowy tabor. W 1912 r. rozpoczęto budowę linii z Gołkowa do Grójca i Jasieńca. W 1926 r. linię doprowadzono do Nowego Miasta. Wraz z rozwojem motoryzacji i komunikacji autobusowej w II poł XX w. zaczęło maleć znaczenie kolei wąskotorowej jako środka transportu. Przewozy pasażerskie zlikwidowano w 1991 r. Pięć lat później całkowicie zaprzestano także przewozów towarowych. Kolej wpisana została do rejestru zabytków. Obecnie organizowane są wyłącznie przewozy turystyczne oraz na zamówienie.

Informacji na temat organizowanych imprez udziela Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej, ul. Sienkiewicza 14, tel. 022-756 76 38, info@kolejka-piaseczno.com , www.kolejka-piaseczno.com  

Cmentarz parafialny - założony na przełomie XVIII/XIX w. Najstarszym zachowanym zabytkiem jest nagrobek porucznika I Pułku Jazdy Lekkiej Feliksa Deskura, zmarłego w 1808 r. Pomnik wykonany został z piaskowca i marmuru w stylu klasycystycznym. W starszej, północnej części cmentarza zachowały się także inne nagrobki z XIX w.: Józefa Korczyca, Andrzeja Szymońskiego, Jana Andrzejewskiego czy Kazimierza Małachowskiego. Znajduje się tu również kamienna mogiła 12 powstańców z 1863 r. ufundowana przez mieszkańców po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

Cmentarz żydowski - założony został poza ówczesnymi granicami miasta (obecnie ul. Tuwima). Jego powstanie wiąże się z ustanowieniem w latach 1869-70 gminy żydowskiej w Piasecznie i zaprzestaniem tym samym czasie pochówku piaseczyńskich Żydów w Nadarzynie. Na cmentarzu zachowało się 17 płyt nagrobnych. Najstarsza pochodzi z 1889 r. Wyryty jest na niej napis w języku hebrajskim: "Mąż zacny, szedł drogą prawości, sprawiedliwości i dobro czynił przez wszystkie swe dni. Bogobojny Nauczyciel, rabi Lejzor, syn rabiego Mosze Malewi. Zmarł 8 Ujar roku 649 według skróconej rachuby czasu (1889)".

kontakt: starostwo@piaseczno.pl | mapa serwisu | nota prawna | polityka prywatności | redakcja serwisu  | poczta

Oficjalny serwis internetowy Powiatu Piaseczyńskiego 2005 - 2008